SAktuellt om social hållbarhet

Nu lyfts frågan om social hållbarhet i fastighetsbranschen dagligen. Det grundläggande är att vi tillsammans med de boende måste skapa större blandning i våra utsatta områden. GodBo ska bli den ledande aktören för att driva denna omställning. Nedan länk till en spännande temadag i höst där dessa frågor lyft upp.  Kika också på filmen som är framtagen av Marcel Moritz på Huddinge kommun. Visar datavisualisering som gör det enklare att förstå fakta om segregation, lyckoparadoxen och bostäder. Se: www.statsmap.org (Huddingeanalysen) som är inspirerat av Södertörnmodellen och samarbete med stiftelsen Gapminder.

Nu skapar vi hållbarhets-utveckling under namnet GodBo

GodBo är ett annorlunda fastighetsbolag. Vi har fokus på att äga och hållbarhetsutveckla bostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Vi ska inte äga själva utan vi ska äga tillsammans med de boende i området. Det råder idag stor obalans mellan utbudet och efterfrågan vad gäller ägt boende i dessa områden. Vi vet att ungefär hälften av de boende både vill och kan äga. Nu är det dags att verkligen lyssna på dem som bor i områdena och tillsammans med dem skapa Sveriges bästa bostadsområden.
Vårt fokus är att genom innovativa lösningar ge fler människor en enklare och tryggare instegsmodell till ägande och integration. Mer ägande skapar större engagemang, ansvar och i förlängningen trygghet. Detta kommer alla boende till del, oavsett om man äger eller hyr.
GodBo ska medverka till att minska bostadssegregationen.
"Att förvalta fastigheter är enkelt men att förvalta bostäder är svårare." Ulf Nyqvist, ordförande GodBo Management AB

Vi är övertygade om att inkluderande bostadsområden med balans mellan hyresrätt och ägande skapar tryggare och stabilare områden.

UN-HABITAT målen för hållbart samhälle
Principle 4: Blandning av upplåtelseformer
Social mix - availability of houses in different price ranges and tenure types in any given neighborhood to accommodate different incomes, 20 to 50 % of the residential floor area is distributed to low cost housing, and each tenure type should be no more than 50 %.

Vår modell för hållbar områdesutveckling

1) Förvärva fastigheter

Vi avser att i första hand förvärva större fastighetsbestånd i sk. utsatta områden i de större regionerna. GodBos ambition är att bli en av landets största ägare av fastigheter i utsatta områden och unika i avseendet att ägandet ska ske tillsammans med dem som bor i området.
Finns intresse att sälja fastigheter vill vi gärna komma i kontakt med er.

2) Upprusta husen

Många av husen som byggdes som del av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Något som ofta innebär oro och olägenhet för de boende. Vi gör alltid en teknisk bedömning av fastigheterna och i samverkan med våra boende planerar för en upprustning. Vårt mål är att skapa en god grundstandard i samtliga lägenheter och att detta kan göras med rimliga hyresjusteringar och under en begränsad tid så att de boende kan bo kvar i lägenheterna både under och efter renoveringen.

3) Sälja till boende

Nästa steg i vår modell är att erbjuda befintliga hyresgäster möjlighet till delägarskap. Vi vill äga husen tillsammans med våra boende och det sker genom möjligheten för enskilda hushåll att bli delägare och ta över ansvaret för sin lägenhet. Vår modell innebär att försäljning kan ske etappvis under en längre period. De som inte vill äga är kvar som hyresgäster precis som tidigare.

4) Premiumförvaltning

GodBo kommer att fortsätta sköta all förvaltning av husen som huvudägare. De boende som väljer att köpa kommer ansvara för sin lägenhet men behöver inte engagera sig i gemensamma frågor som trapphus, hissar, tvättstugor etc. Vår modell innehåller flera delar kopplat till sociala frågor för att stödja de boende. Vi kommer att fokusera på många olika frågor som inte är direkt kopplade till den tekniska förvaltningen - vi kallar det för GodBo premiumförvaltning.

Vårt team

Personerna bakom GodBo har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, bank och finans samt stor erfarenhet inom arbete med social hållbarhet.

Ulf Nyqvist, ordförande

Ordförande i styrelsen och delägare. Utbildad socionom från Stockholms Universitet i bl a Samhällsplanering. Flera tjänster inom kommunsektorn och 20 års erfarenhet som VD i Telgebostäder och Botkyrkabyggen. Ulf har också varit ordförande i fastighetsbranschens största arbetsgivarorganisation, Fastigo. Sedan 2017 egen företagare med konsultuppdrag inom fastighetsbranschen och engagemang i bl a. Andelsägarbolaget och GodBo. Lång erfarenhet av arbete i sk. miljonpgramområden ex. norra Botkyrka, Hovsjö, Ronna, Fornhöjden m fl.

Lena Eriksson Åshuvud

Delägare och styresleledamot. Lena är operativt ansvarig för bolaget. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med mer än 20 års erfarenhet från företagsfinansiering från bank, varav 11 år i Europeiska Investeringsbankens verksamhet inriktad på Afrika och Karibien. Sedan 2010 arbetar Lena med inkluderande och socialt företagande, med fokus på impact investeringar där hon är verksam både som finansieringskonsult och investerare. Styrelsemedlem i bland annat JAK medlemsbank och Lignus Housing AB.

Per Lindqvist

Delägare och ansvarig för finansieringsfrågor kopplade till bolagets förvärvsstrategi. Per arbetar normalt som Head of Group Treasury på börsnoterade Alleima. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och mångårig erfarenhet från bank.

Sophie Nachemson-Ekwall

Delägare i GodBo, Civilekonom och Ekonomie doktor med en avhandling i bolagsstyrning från Handelshögskolan i Stockholm. Arbetar som subject matter expert social sustainability på PwC.  Sophie har en bakgrund som prisbelönt ekonomijournalist och har skrivit flera böcker. Idag fokuserar hon på långsiktighet, en mångfald av ägarmodeller (inklusive kooperativ) samt social finansiering.

Henrik Friman

Delägare och styrelseledamot. Gymnasieingenjör och ekonom från Linköpings universitet. Sedan 1988 entreprenör, konsult och investerare i flera bolag inom olika fastighetsnära verksamheter. Arbetat med marknadsuppdrag bland annat för Kinnevikbolag och Electrolux. Sedan tio år tillbaka operativt ansvarig och investerare i Andelsägarbolaget som har utvecklat Delägarboende som möjliggör blandning av hyresrätt och ägande i samma fastighet.


Läs mer om Delägarboende

I denna folder kan du läsa mer om Delägarboende som är den modell som GodBo använder för att skapa blandning av upplåtelseformer i samma fastighet. 
(KLICKA PÅ BILDEN NEDAN)
Folder Delägarboende

Formulär för meddelande

Kontakata oss gärna genom detta formulär. Vi hör av oss så fort vi får möjlighet. Tack på förhand!
Namn E-post Mobilnummer Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss så gör det enligt nedan.
Vår besöksadress är Strandvägen 7A i Stockholm.

Postadress: Ringvägen 14, 117 26 Stockholm  

+46 705-43 02 01 

kontakt@godbo.se